Zuojiang Hua Mountain Cliff Facet
Zuojiang Hua Mountain Cliff Facet, Photo by hewuyoutian